LTU Hakkında

Lawrence Teknoloji Üniversitesi (LTU) Henry ve Edsel Ford’un yardımları ile açılmış olan ABD’deki önde gelen mühendislik, mimarlık bilim ve uygulamalı teknolojiler eğitimi veren okullardan biridir.  LTU deneysel eğitime probleme dayalı, “teorik ve uygulamalı” bir yaklaşımı benimsemiş olup öğrenciler ve fakülte arasında gerçek bir öğrenim ortaklığı kurmak için küçük sınıflarda 11:1 olan bir öğrenci-fakülte oranına sahiptir.

LTU Mimarlık ve Tasarım, Sanat ve Bilim, Mühendislik ve İşletme Kolejlerinde 100’ün üzerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. LTU öğrencilere endüstri liderleri tarafından değer verilen zorlu, çok iyi tasarlanmış bir eğitim sistemi ile teorik ve pratik bilgi içeren bir müfredat sunmaktadır.

Tüm sınıflarında, stüdyolarında ve laboratuarlarında eğitim vermek için nitelikli profesörlere sahiptir. Lawrence Teknoloji fakültesi üstün bir akademik kadroyu gerçek dünya deneyimi ile bir araya getirerek iş dünyasının ve endüstrinin en iyi uygulamalarını sınıfa taşımaktadır.

LTU göz alıcı kariyer olanakları sunmakta olup birçok Lawrence Teknoloji mezunu mezun olduktan sonraki yıl içinde akademik eğitimlerine uygun pozisyonlara yerleşmektedir. Lawrence Teknoloji mezunları en çok aranan ve en yüksek ücreti alan mezunlar arasında yer almaktadır.

Hızlı linkler: