Temel bilgiler
Yurtdışında eğitim : Once you arrive

Geleceğin Eğitimi Üzerine Yapılmış 10 İlginç Belgesel

belgesel

Belgeseller, hem kişisel gelişim için faydalı olan hem de keyifle izlenebilecek film türleri arasında yer alıyor. İnsan ufkunda derin izler bırakıyor ve merak edilen her alanda bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Doğa, eğitim, spor, tarih gibi birçok çeşidi bulunuyor. Yabancı belgesellerin en büyük faydalarından biri, izlerken dil eğitimine büyük bir katkı sağlaması. Yeni bir dil eğitimine başlayanlar ya da yabancı dilini geliştirmek isteyenler yabancı dildeki belgeseller sayesinde yeni kelimeler öğrenebiliyor. Hem kulağa hem göze hitap ettiği için kelimenin okunuşu ve yazılışının hızlıca öğrenilmesine olanak sağlıyor. Belgeseller başlı başına öğrenim ve genel kültür amacı taşıdığı için, kişisel gelişime katkısı oldukça önemli.

Son dönemlerde gençlerin birçoğu yurtdışında eğitim alıyor. Gelecekteki eğitim modellerinin ilk uygulama alanları yurtdışı olacağı için, buralarda eğitim almak eğitim sistemlerindeki teknolojilere uyum sağlamayı kolaylaştıracaktır. Geleceği takip edenlerden değil yön verenlerden olmak isteyenler için, yurtdışında eğitim almak oldukça önem taşımaktadır.

Belgesel filmler konu çeşitliliğine sahip olması açısından eğitim alanında materyal olarak da kullanılmaktadır. Geleceğin eğitimi üzerine yapılmış 10 ilginç belgesel, aslında yeni dönemde başlayıp, gittikçe farklılaşan eğitim ve öğrenme metotları hakkında çok fazla detay veriyor. Yeni neslin problemleri çözme şeklinin bile değiştiği günümüzde, öğrenim modellerinde de farklı güncellemeler gerçekleşmektedir. Bu yeni öğrenme teknikleriyle gereksiz bilgilerden uzaklaşarak, farklı kaynaklara daha kolay ulaşmak mümkündür. Bu sayede öğrenme becerisinde farklılıklar gözlenmektedir.

Geleneksel eğitim modellerinin temelleri, yeni öğretim stratejileri ile değişmeye başlamaktadır. Kişiler kendileri için en uygun öğrenme yöntemini ararken karşılaşılan farklı görüşler ile öğrenme konusundaki sınırlar da zorlanmış olacak. Bu durum elbette sadece eğitim alacak kişileri ilgilendirmiyor. Aynı zamanda aileler de bu eğitim modellerinin içine dahil olarak kendi öğrenme modellerini ortaya koyacaklar. Tercih edilen eğitim modeli doğrultusunda yapılan tasarımlar ile bireyselleşme başlamış olacak. İçerik kaynakları ve dijital platformlar ile öğrenciler eğitim için farklı kaynaklardan araştırma yapabilecekler.  

Eğitimin geleceğine bakıldığında dijitalleşen ve bu dijitalleşmeyle birlikte kişiselleşen bir eğitim modeli ile karşılaşıyoruz. Ezberden uzak, tek tip olmayan, herkesin kendine uygun eğitim modelini seçebileceği eğitim modelleri, gelecek nesillerin öğrenme tekniklerinde de ışık tutmuş olunuyor.

 

 

 

 

Özellikle gençlerin teknolojiye olan merakıyla eğitimin önemi birleştiğinde, her öğrencinin hayali olan yurtdışında okuma fikri daha cazip geliyor. Yurtdışında okumanın her anlamda kişiye katkısı bir hayli fazla. Yeni bir ülke görmek, o ülkenin kültürünü tanımak, yabancı dili geliştirmek kişisel gelişim için geleceğin en büyük yatırımı. Yurtdışı eğitimi, kişinin kendine olan öz güveninin artmasını sağlarken, iş hayatına da bir adım önde başlamasına yardımcı olacaktır. Yurtdışı eğitiminde alınan uluslararası diploma sayesinde kariyer alanında da fark yaratılacaktır.

 

1. Gelecekteki Eğitim: Okullarda Yanlış Olan Ne?

Günümüzdeki okullar, öğrencileri 20. yüzyılın sanayi ekonomisine hazırlıyor ancak zaman değişiyor ve okullar, değişen zamana adapte olmakta eksik kalıyor. Dünyayı değiştirmeli ve 21. yüzyıla adapte etmeliyiz.

Gelecekteki öğrencilerin nasıl daha güçlü hale gelebileceğine dair bilgiler içermektedir. Öğrencilerin teknolojik inovasyon imkanlarına nasıl ulaşabileceğine dair röportajlar serisine, bu belgeselde rahatlıkla ulaşılabilir.

 

2. İnsanların Başvuruya İhtiyacı Yok

Zamanımızın en önemli konularından biri robotların ve yazılımların, insanların rutin işlerinin yerini alması. Yani artık insan gücüne ihtiyaç azalırken, teknolojiyi kullanabilen insan zekasına duyulan ihtiyaç artıyor. Gerçek şu ki teknolojik ürünler gün geçtikçe daha fazla işin yerini alıyor. Bu demek oluyor ki, böyle devam ederse gelecekte bizim sosyal ve politik değişime ihtiyacımız olacak ya da işsizlik ve asosyallik ile yüzleşeceğiz.

“İnsanların başvuruya ihtiyacı yok”, makinaların nasıl insanların yerini aldığını belirtiyor. İnsanların yeteneklerinin, yaratıcılık ve sosyal becerilerinin her zamankinden neden daha önemli olduğunun keşfedilmesini sağlıyor.

 

3. IBM'in Watsonu: Dünyadaki En Akıllı Makina

IBM'in devrim yaratan yapay sistemi olan Watson, 2011 yılında geliştirildi. Watson 2400 ev tipi bilgisayar kadar beyni ve 10 milyon dokümana sahip hafızası ile başarı elde edebilecek miydi?

Dünyadaki en akıllı makina Watson’un, yaratılış sürecini ve yapay bir makinanın tüm endüstriyi nasıl değiştireceğini anlatıyor. Bilgisayarlar her alanda hayatımıza bu denli girmişken, en akıllı makinanın yeteneklerini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız.

 

 

 

 

 4. Her Şey Bir Yeniden Miks

İnternet ve bilgi teknolojisi insan yaratıcılığı için inanılmaz bir değişime neden olmuştur. Bugün gelişen ülkelerde hemen herkes kendi şahsi yaratıcı üretimine sahiptir. Sanat, müzik ve kültürde aktif bir yaratıcı haline gelmek için pahalı olmayan dijital araçlar kullanılır.

“Her şey bir yeniden miks” yaratıcılık, öğrenme ve inovasyon sürecinin bizim müzik ve sanat anlayışımızı nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Yenileri eski fikirlerin yerine kopyalayarak, dönüştürerek ve birleştirerek yeniden mikslememize olan katkısı da inceleniyor.

 

5. Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim

Eğitime olan bakışımızın değişmesindeki en büyük etken, şimdiye kadar verilen eğitimin neden olduğu yanlışlıklar. Bizim mevcut eğitimimizin altında yatan değerler bizi borçlanma, ekolojik sorunlar ve politik kurumlarda sıkıntı gibi konulara sürüklemesiyle biliyor. Bizim rekabet içermeyen ve teoriye daha az, öğrencilerin gelişimine daha çok odaklanan yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Öğrenciler bu yeni sistem sayesinde daha çok iş birliği içine girecek ve 21. yüzyıl sorunlarını birlikte çözeceklerdir.

Sürdürülebilir gelecek için eğitim 21. yüzyılın eğitim sistemini ve insanların değişen dünyaya adaptasyon için nasıl çalıştırılacağını inceliyor.

 

 

 

 

6. Bağlantılı Topluluk: Öğrenmenin Geleceği

Teknoloji; bizim yeni alanlarda etkileşimde bulunmamızı, gelişmemizi ve paylaşımda bulunmamızı mümkün kılıyor. Bu sayede toplumumuzda dinamik değişimler de meydana geliyor.

Öğrenmenin geleceği, “nasıl bu değişimin bir parçası olabiliriz” sorusunun cevabını keşfetmektedir. Eğitimde ezbere daha az, öğrenmeye, yaratıcılığa ve bütünsel yaklaşımlara daha çok odaklanmamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemde de eğitim süreçlerini kişiselleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple öğrenme teknikleri içindeki değişimler ile geleceğe de odaklanmak çok daha kolay hale geliyor.

 

7. İş Birliği: Yeni Paradigma Eşiğinde

Bu mükemmel doküman, Danimarkalı öğrenci Alfred Birkegaard’ın filozofi doktorası için iş birliğinde gerçekleştirdiği deneyimden doğdu. Alfred iş birliği ve dijital iletişimin geleceğini inşa eden öncülerle röportaj yapmak için silikon vadisinin kalbine seyahat etti.

“İş birliği: yeni paradigma eşiğinde” internetin araştırma, ortak çalışma ve bilgi oluşturmanın sınırlarını nasıl zorladığının hikayesidir. Sonuç; öğrenme ve çalışmanın daha da iş birlikçi süreç haline geldiğini gösteren devrim niteliğinde bir örnek model değişimidir.

 

8. BasDurdurOynat

Dijital devrim, dijital medya sanatlarını öğrenenlere ve bu sanatı başkalarına öğretenler için sınırsız olanaklar yaratmaya devam ediyor. Bu sayede dijital medyanın yaratıcılığı ve değer de artıyor.

“BasDurdurOynat” günümüzde yeni kabul edilmeye başlanan yaratıcılık kültürünün ve yaratıcı sanatların nasıl yeniden şekillendirdiğini gözden geçiren bir film. Filmde dijital dönemin en etkili yaratıcıları ile yapılan röportajlar yer alıyor.

 

9. Biz Şimdi: Sosyal Medya ve Kitle İş Birliği

Kitle kaynak kullanımı ve açık kaynak iş birliği gibi yeni sosyal teknolojiler devletlerin karar alma süreçlerinde bizlere daha fazla pay sahibi olmamız için güç verir. Bu, devletlerin ve toplulukların şeklini gelecekte radikal bir biçimde değiştirecektir.

“Biz şimdi: sosyal medya ve kitle iş birliği” devletin ve internetin gücünü anlatır. Yozlaşmış ve yetersiz bürokrasilerin dramatik bir şekilde küçüleceğini ve gücün halka döneceğini anlatır.

 

10. Bir Bağlantılı Topluluğun Eşiğinde

İnternet tabanlı erişim şeklimiz topluluğumuzu gün geçtikçe değiştirmektedir. Bu değişikliklerin işimizi, eğitimimizi ve yeni oluşan sosyal düzeni nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışmak, geleceğe dair bizlere ipucu verecektir.

“Bir bağlantılı topluluğun eşiğinde”, içinde bulunduğumuz bağlantılı toplumun geleceğini anlatan 4 bölümlük serinin ilk parçasıdır. Bu belgesel serileri, yaratıcılığı geliştirme ve yeni iş modelleri gibi konseptleri tartışan liderler ile röportajlar içermektedir. Bu röportajlar ele alındığında, yeni açık iş modelleri ile geleceğin meslekleri hakkında da öngörüler ortaya çıkmış olacaktır.

 

Günümüz teknolojisiyle büyüyen ve gelişen eğitim hayatına oldukça katkı sağlayan belgeseller, birçok okulda dil eğitiminin bir parçası. Sen de yurt dışında üniversite eğitimi alarak yabancı dilinizi geliştirmek isterseniz Hotcourses Turkey ziyaretçilerine özel sunulan IDP Education danışmanlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Siz formu doldurun, uzmanlarımız size ulaşsın!