Çerez Bildirimi

Kişiselleştirilmiş içerik, ilgili reklamlar ve gelişmiş işlevlerle size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Tümüne izin vererek, Çerez Bildirimi'ne göre çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tercihlerinizi dilediğiniz zaman Çerezleri Yönet ekranı üzerinden değiştirebilirsiniz.
Temel bilgiler
Hong Kong: Üniversiteye Başvuru

Hong Kong'da Eğitim Sistemi

share image

Genellikle Asya’nın ‘Dünya Şehri’ olarak bilinen Hong Kong dünya standartlarında çok sayıda üniversiteye ve çok uluslu işletmelere ev sahipliği yapmaktadır. Doğuda ve batıda farklı kültürlerin arasında doğan şehrin kendine has kültürü ve çekiciliğinin eşi benzeri bulunmamaktadır. Şehir günümüzde resmi olarak Çin yönetimi altında bulunması rağmen, Hong Kong hala belli ölçüde bir özerkliğe sahiptir ve İngilizler tarafından kurulan eğitim sistemini büyük ölçüde korumuştur. Hong Kong yüksek öğrenim sistemini anlamak başarılı bir yurtdışı öğrenim başvurusu yapabilmek için çok önemlidir. Tüm önemli noktalar hakkındaki sadeleştirilmiş kılavuzumuz size bu konuda yardımcı olacaktır.

 

Kurumlar

 

Hong Kong’ta Mesleki Eğitim, Sertifika, Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinde eğitim veren çok sayıda farklı yüksek öğrenim kurumu mevcuttur. Gidebileceğiniz kurum türleri, öncelikli olarak kazanmayı istediğiniz niteliklere, ardından da özel çalışma alanınıza göre değişecektir.

 

Özel Kurumlar

 

‘Genel Enstitüler’ özel kurumlar dahilinde yer alır. Hong Kong’ta hem genel, teknik hem de Hong Kong Sahne Sanatları Akademisi’ndeki Sahne Sanatları gibi özel öğretim alanlarında eğitim veren çok sayıda bağımsız, özel kurum vardır. Dersler, öğretim programları ve kabul koşulları kurumlar arasında büyük ölçüde farklılık gösterir ve öğrencilerin bu konudaki detayları birebir ev sahibi kurumla görüşmeleri önerilir.

 

Onaylanmış Yüksekokullar

 

Sertifika programlarından Lisans programına kadar çeşitli derecelerde eğitim verilir, hatta bazı kurumların kayıtlı isimlerine ‘Üniversite’ kelimesini ekleyebilme yetkileri de bulunmaktadır. Hong Kong’ta her biri genel ve özel/daha spesifik alanlarda eğitim veren 5 yüksekokul bulunmaktadır. Örneğin Hang Seng İşletme Okulu’nda öğrenciler 5 derece programı arasından seçim yapabilirken Hong Kong Shue Yan Üniversitesi yalnızca sosyal bilimler alanında programlar sunar.

 

Mesleki Eğitim Konseyi’ne üye kurumlar

 

Teknik üniversiteler bu grupta yer alır. Sunulan öğretim programları yapı olarak teknik programlar olup fen ve edebiyat gibi genel alanları tam anlamıyla akademik bakış açısıyla ele almak yerine bu alanlardaki uygulamalı becerilere odaklanır. Genel olarak öğrencilere mesleki eğitim ve lisans düzeyinde eğitim imkânı sunulur.

 

Üniversite

 

Hong Kong’ta her biri Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde eğitim veren 8 devlet-destekli üniversite bulunmaktadır. Neredeyse tüm programlar İngilizce olarak verilir. Şehir, öğrencileri modern ve küreselleşen dünyanın gerçekliklerine daha iyi hazırlayan daha dengeli, daha kapsamlı bir öğrenim deneyimi sunmak için akademik yapısını yeniden gözden geçirmektedir. Bu girişim, lisans programlarının 3 yıldan 4 yıla uzatılması şeklinde de bir farklılık yaratacaktır.

 

Hong Kong’taki yüksek öğrenim kurumlarının tam listesine ulaşmak için tıklayınız

 

Lisans

 

Hong Kong’taki Lisans programlarının yapısı Birleşik Krallık modeli izler. Öğrenciler, derece almaya hak kazanmak için doldurmaları gereken ders kotasının bulunduğu çalışma alanında özel bir konu olan ve ‘ana dal’ adı verilen genel alanlarda öğrenim görebilmektedir. Hong Kong’taki üniversitelerin her biri genel ve özel Lisans programlarına sahiptir ve konu alanlarına göre çok sayıda fakültelere ayrılır. Öğrenciler ana dallarına ek olarak ‘yan dal’ (kendi çalışma alanlarında daha az ders kotası bulunan ikincil bir uzmanlık) imkânından da faydalanabilir. Lisans dereceleri tam zamanlı öğrenciler için genellikle 4 yıl sürer.

 

Bazı kurumlar öğrencilerine çift ana dal programı imkânı da sunar. Bu programda öğrencilerin aynı anda alınan iki farklı lisans derecesinin kredi koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Sonuç olarak bu çalışma programları daha uzun sürer.

 

Her üniversite, tüm genel konu alanlarında, her biri ayrı ana dal, yan dal ve kayıt şartları bulunan çeşitli çalışma programları sunar. Örneğin, Hong Kong Üniversitesi’nde normal bir ders 6 kredi değerindedir ancak tüm akademik yıl içerisinde alınan derslerin toplamı 60 krediye karşılık gelmelidir. Ders yükü seçenekleri esnektir ve nihai olarak programın genel şartlarını karşıladıkları takdirde öğrencilerin bir sömestrde almaları gereken ortama kredi miktarından daha az veya daha fazla kredi toplamalarında bir sakınca yoktur.

 

Lisansüstü

 

Hong Kong’taki lisansüstü programlar, hem Yüksek lisans hem de Doktora derecelerinde araştırma ve ders etkinlikleri/faaliyetleri yoluyla uygulanır. Lisansüstü çalışmalar genel konu alanlarını daha spesifik bir yaklaşımla ele alır ve dolayısıyla öğrencilerin konu seçimlerinde daha kararlı olmalarını gerektirebilir.

 

Lisansta olduğu gibi, ders şartları ve önemli ayrıntılar kurumlara, bölümlere ve öğrenim programına göre farklılık gösterir ve kurumun kendisiyle birebir görüşülmelidir. Doktora programları genellikle bir yıl sürer ve tez veya bitirme projesinin yanı sıra öğretim, araştırma veya uygulamaya dayalı modülleri kapsayabilir.

 

Akademik kültür

 

Hong Kong üniversiteleri yeni akademik girişimler doğrultusunda öğrencileri kültür, sosyal meseleler ve kişilerarası ilişkiler konusunda daha geniş bir perspektif kazanabilmeye teşvik etmek amacıyla öğrencilerin genel kişilik gelişimini desteklemeyi amaçlar. Öğrenciler, sınıfta öğretilenlerin ‘gerçek hayatta’ uygulanması yoluyla ve kritik düşünme temelinde pratik beceriler geliştirmeye teşvik edilir.

 

Hong Kong eğitim alanında Birleşik Krallık modelini sürdürmeye devam etse de bazı akademik yaklaşımlar Çin kültürünü (Kanton) temel almaktadır. Meritokrasi yoluyla toplumda sıkı çalışma ve başarıya verilen önemin yanı sıra sınavlar da akademik ilerlemenin ölçülebilmesi için gerekli bir araç olarak büyük önem taşımaktadır. Öğrencilere daima bir şeyi neden öğrendikleri ve bunun neden gerekli olduğu açıklanır ve böylelikle öğrenciler öğrenme sürecini sistematik ve çok yönlü bir süreç olarak algılar.

 

Öğrencilerin kendi akademik süreçlerini bağımsız bir şekilde izlemeleri, yürütmeleri ve aynı zamanda sınıfta ele alınan konuları desteklemek için bağımsız çalışmalar gerçekleştirme girişimlerinde bulunmaları beklenir. Hong Kong’ta iletişim, nezakete ve toplumsal anlamda üstün olan kişilere karşı gereken saygı derecelerini göstermeye dayanır, dolayısıyla daha açık akademik ortamlara alışkın olan öğrencilerin bu konuda dikkatli olmaları önerilir. Bazı dersler tartışma ortamını teşvik etse de sınıfta kendi düşüncenizi ifade etmek her zaman ders içeriğine olan ilginizin bir göstergesi olarak algılanmayacaktır.