Çerez Bildirimi

Kişiselleştirilmiş içerik, ilgili reklamlar ve gelişmiş işlevlerle size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Tümüne izin vererek, Çerez Bildirimi'ne göre çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tercihlerinizi dilediğiniz zaman Çerezleri Yönet ekranı üzerinden değiştirebilirsiniz.

Ne öğreneceğim?

Cwrs cyfrwng Cymraeg yw hwn. Am y cwrs cyfrwng Saesneg, gweler Childhood and Youth Studies and Sociology, X315.Mae'r pynciau hyn yn eich galluogi i astudio materion sy'n effeithio ar fywydau plant yng nghyd-destun ehangach strwythurau cymdeithasol. Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau sy'n berthnasol i blentyndod ac ieuenctid yn yr 21ain ganrif ac yn ymchwilio i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n dylanwadu ar ein hymddygiad, ein credoau a'n hunaniaeth. Byddwch yn ymdrin â chysylltiadau beunyddiol bywyd bob dydd, sefydliadau cymdeithasol mawr, mudiadau cymdeithasol a phrosesau byd-eang i gael gwell dealltwriaeth ar effaith y byd cymdeithasol ar blant a phobl ifanc.Mae Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymdeithaseg yn cyd-fynd â’i gilydd yn naturiol. Maent yn cefnogi dull cyfun o ddeall datblygiad plant a phobl ifanc o safbwyntiau cymdeithasol, gan annog dealltwriaeth o'r elfennau hyn yn y meysydd sy'n effeithio fwyaf ar fywydau plant a phobl ifanc, megis eu haddysg, eu rhyngweithio â chyfoedion ac oedolion a'u lles. Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i astudio Cymdeithaseg fel rhan o radd gydanrhydedd (50% Cymdeithaseg, 50% Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid).Ymchwil i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n siapio ymddygiad, credoau a hunaniaeth pobl yw cymdeithaseg. Mae'r maes yn cynnwys archwilio ymwneud beunyddiol pobl â'i gilydd, wyneb yn wyneb, sefydliadau cymdeithasol mawr, mudiadau cymdeithasol a phrosesau byd-eang. Trwy ddeall y byd cymdeithasol, rydym yn ennill gwell dealltwriaeth ohonom ein hunain a'n sefyllfaoedd cymdeithasol ein hunain. Yn y rhan Plentyndod ac Ieuenctid y cwrs, byddwch yn astudio pynciau arloesol, a arweinir gan staff addysg profiadol, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud â bywydau plant.Mae opsiynau 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol' a 'Blwyddyn ar Leoliad' ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd gennych y cyfle i ystyried yr opsiynau hyn yn llawn ar ôl cychwyn eich cwrs ym Mangor a gallwch wneud cais i drosglwyddo i un o’r opsiynau yma ar yr adeg priodol. Mae mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar ein gwefan, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad.

Hangi bölümdeyim?

School of Educational Sciences

Öğrenim seçenekleri

Full Time (3 yıl)

Okul ücreti
Bilgi mevcut değil
Başlangıç tarihi

26 Eylül 2022

Yer

Main Site

Bangor University,

Bangor, Gwynedd,

LL57 2DG, Wales

Giriş koşulları

Amerika gelen öğrenciler için

Either SATs (550+ in each section) or ACTs (26+). Entry onto undergraduate and postgraduate programmes is dependent on academic qualifications and English Language Level. Applicants from USA need NOT provide additional evidence of English Language ability, if previous education was with English medium of instruction. Otherwise, an IELTS overall 6.0 with 5.5 in each component or equivalent is normally required (some courses may require a higher score).

Seçtiğiniz bölüme bağlı olarak farklı IELTS koşulları olabilir.

ADD TO MY FAVOURITES

İletişime geç