Çerez Bildirimi

Kişiselleştirilmiş içerik, ilgili reklamlar ve gelişmiş işlevlerle size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Tümüne izin vererek, Çerez Bildirimi'ne göre çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tercihlerinizi dilediğiniz zaman Çerezleri Yönet ekranı üzerinden değiştirebilirsiniz.

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymraeg BA (Hons)

Birleşik Krallık

Ne öğreneceğim?

Mae’r cwrs Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymraeg yn eich caniatáu i gyfuno dau faes sy’n ategu’i gilydd mewn ffyrdd cyffrous. Mae Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid yn rhoi sylw i’r galw cyfredol am arbenigwyr cymwysedig a all weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd mewn ystod o gyd-destunau, yn y gymuned ac mewn sefydliadau. Mewn modd tebyg, mae Cymraeg ym Mangor yn llawer mwy na chwrs gradd: mae'n brofiad diwylliannol cyflawn a fydd yn eich galluogi i chwarae rhan broffesiynol yng nghyffro creu Cymru wirioneddol ddwyieithog. Cewch ar y cwrs hwn gyfuniad o sylfaen academaidd gadarn ynghyd â dimensiwn ymarferol a gweithredol: y canlyniad yw cynhyrchu gweithwyr proffesiynol sy’n gallu ymdopi â heriau cymdeithas gyfoes a phrysur mewn gwlad ddwyieithog.This Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymraeg (Childhood and Youth Studies and Welsh) course allows you to combine two areas that complement each other in exciting ways. Childhood and Youth Studies addresses the current demand for qualified specialists who can work with children, young people and their families in a range of contexts, in the community and in organisations. Studying Welsh at Bangor is a complete cultural experience that will enable you to play an exiting part in the creating a truly bilingual Wales. You will find on this course a combination of a solid academic base together with a practical and operational dimension: the result is to produce graduates who can cope with the challenges of a contemporary and busy society in a bilingual country.Please note: This course is taught through the medium of Welsh.

Hangi bölümdeyim?

School of Educational Sciences

Öğrenim seçenekleri

Full Time (3 yıl)

Okul ücreti
Bilgi mevcut değil
Başlangıç tarihi

18 Eylül 2023

Yer

Main Site

Bangor University,

Bangor, Gwynedd,

LL57 2DG, Wales

Giriş koşulları

Amerika gelen öğrenciler için

Two to three examples of specialised knowledge in your chosen area of study (i.e. AP tests 3+, SAT2 Subject tests of 550+, or college/university classes). Entry onto undergraduate and postgraduate programmes is dependent on academic qualifications and English Language Level. Applicants from USA need NOT provide additional evidence of English Language ability, if previous education was with English medium of instruction. Otherwise, an IELTS overall 6.0 with 5.5 in each component or equivalent is normally required (some courses may require a higher score).

Seçtiğiniz bölüme bağlı olarak farklı IELTS koşulları olabilir.

ADD TO MY FAVOURITES

İletişime geç