Skip to main content Skip to footer
Carleton University - image gallery 1

Genel Bakış

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Carleton Üniversitesi, 1942'de kurulmuştur ve öğrencilerine yüksek kaliteli bir eğitim sağlama tutkusunu sürekli olarak geliştirmiştir. Uygulamalı öğrenme ve yenilikçi araştırmalara odaklanan Carleton, öğrencilerinin iş dünyasına adım atmaya hazır hissetmesini sağlamaktadır.

Üniversite, son on yıl içinde büyümeye devam etmiştir ve şu anda tüm dünya genelinde 140 ülkeden çeşitli bir uluslararası öğrenci nüfusunu barındırmaktadır.

Carleton'daki Kariyer Hizmetleri ekibi, Kanada'da iş bulmakta yaşadıkları herhangi bir sorunla ilgili öğrencilere yardımcı olabilir. Ekip, kariyer koçluğu oturumları ve ağ oluşturma desteğinden, mülakat hazırlığı ve CV rehberliğine kadar, öğrencilere iş arayışlarında mümkün olan her şekilde yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

Üniversite, mükemmel öğrenci destek hizmetleri seçenekleriyle gurur duyar. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine 19 milyon Kanada Doları tutarında maddi yardımda bulunmuş olup, akademik gelişim atölyeleri, yazı desteği, özel fitness programları ve çeşitli danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Carleton’un nehir kıyısındaki manzaralı kampüsü, 3.600’den fazla öğrenciyi barındıran kampüs içi konaklama birimleriyle, Ottawa şehir merkezinin hemen güneyinde yer almaktadır.

Carleton University - image gallery 2

Yenilikler

Carleton Üniversitesi Yönetim Kurulu, Dr. Benoit-Antoine Bacon'un 15. Başkan ve Rektör Yardımcısı olarak atandığını duyurmuştur. Dr. Bacon'un atanması, Carleton'da ve Ottawa topluluğunda yer alan yüzlerce iç ve dış kurucu üyeyi bir araya getiren uluslararası bir arama sürecini izlemektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Chris Carruthers “Carleton Üniversitesi topluluğunun adına, kapsamlı arama sürecimizin Benoit kalitesinde bir lider belirlemiş olmasından çok memnunum,” diye konuşmuştur.

“Carleton değişen bir üniversite sektörüne ve artan rekabete karşılık vermek için kendini konumlandırırken, Benoit, kurumu yönetmek ve öğrencilerimizi, fakülte üyelerimizi ve çalışanlarımızı desteklemekte kritik bir liderlik rolü oynayacaktır. Yönetim Kurulu adına Benoit'i tebrik etmek ve Carleton topluluğuna içtenlikle karşılamak isterim.”

Başarılı bir öğretmen, araştırmacı ve akademik yönetici olan ve halen Queen's Üniversitesi’nde Dekan ve Müdür Yardımcısı (Akademik) olarak görev yapan Dr. Bacon, Carleton'da liderlik görevini üstlenecektir.

Dr. Bacon, Carleton Psikoloji Bölümü’nde kadrolu olarak profesörlük kademesinde görev alacaktır. Kendisinin aaştırma uzmanlığı görsel algının nörofizyolojik ve bilişsel temelleri üzerinedir.

Carleton University - image gallery 3

Fakülteler ve Okullar

Gelecekteki lisans öğrencilerinin Carleton Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürebilecekleri Fakülte ve Okullar arasında şunlar bulunmaktadır:

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (FASS)

Carleton Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (FASS), öğrencilerine bağımsız düşünceyi ve akademik mükemmelliği destekleyen samimi ve destekleyici bir öğrenme ortamı sunmakta ve dünya liderleri yetiştirmektedir.

Mühendislik ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik, mimarlık, endüstriyel tasarım ve bilgi teknolojileri alanlarında eğitim ve araştırmada Kanada'nın önde gelen kurumlarından biri olan Carleton, öğrencilerine zorlayıcı, kapsamlı ve esnek bir öğrenme ortamı sunar.

Halkla İlişkiler Fakültesi

Halkla İlişkiler Fakültesi, bilinçli vatandaşlığı teşvik etmek ve daha iyi toplumlar kurmak amacıyla bölgesel ve küresel zorlukları ele almak için mezunları hazırlayan çeşitli akademik birimleri bir araya getirmektedir. Bu mezunlar siyaset, medya ve iletişim, iktisat, uluslararası ilişkiler ve hukuk gibi alanlarda lider konumdadırlar.

Fen Fakültesi

Bu Fakülte, öğrenme ve fikir alışverişinde bulunma tutkusuna sahip akademisyenler, araştırmacılar ve öğretmenlerden oluşan büyüyen bir topluluktur. Özel bir Fen Öğrenci Başarı Merkezinde ilk yıl laboratuvarlarında yapılan uygulamalı araştırmalar ile bu Fakülte, bilimsel bilgi oluşturmak, yaymak ve uygulamak için heyecan verici fırsatlar sunmaktadır.

Sprott İşletme Okulu

Carleton Üniversitesi’nin Sprott İşletme Okulu son 10 yılda ve daha fazlasında muazzam bir değişim ve büyüme geçirmiştir. Bu Okul, yaratıcılığa, bağlılığa ve ilgiye değer vermektedir ve iki uluslararası kuruluştan akreditasyon belgesi almış, bir yandan yüksek giriş standartlarını korurken bir yandan da Üniversite'nin lisans programlarında büyüme sağlamış ve umut vadeden girişimciler için yeni akademik programlama ve başlangıç olanakları yaratmıştır.

Carleton University - image gallery 4

Programlar

Carleton Üniversitesi'nde aşağıdakiler dahil 22 adet lisans programı bulunmaktadır:

Ticaret (İşletme) veya Uluslararası İşletme

Ticaret Lisans programı, sekiz farklı dalda ve eş zamanlı çalışma ve okuma, yurt dışında eğitim ve/veya başka bir konu alanında yardımcı branş seçenekleri sunar. Uluslararası İşletme Lisansı da, işletme ve dil eğitimlerini kapsayan ve kültürler arası becerileri geliştiren benzersiz bir derecedir.

İletişim ve Medya Çalışmaları, Gazetecilik veya Medya Üretimi ve Tasarımı

Carleton sürekli değişen medya resmini anlamaya yönelik, medya, bilgi ve kamu katılımının nasıl kesiştiğine odaklanan çeşitli programlar sunar. Bu programlar, öğrencilerin, gazetecilerin ve iletişim profesyonellerinin karşılaştığı heyecan verici zorluklara hazırlanmalarını sağlar.

Bilgisayar Bilimi

Bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri işletme, iletişim, bilim, eğlence ve tıpta merkezi bir rol oynamaktadır. Bilgisayar uygulamaları yelpazesi genişlemeye devam ederken, bilgisayar uzmanları için talep de artmaktadır. Sürekli değişmekte olan bu disiplin, bilgisayar uygulamaları ve sistemlerinin teorisi, tasarımı ve uygulanmasını incelemektedir.

Mühendislik

Carleton, özenli programları ve son derece destekleyici bir öğrenme ortamını pratik, uygulamalı deneyim ile birleştirerek öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlar. Sunulan 13 müfredat, uçak, yazılım, telekomünikasyon sistemleri, tıbbi cihazlar veya kirliliğe yönelik çevresel çözümler dahil olmak üzere çok çeşitli mühendislik faaliyetlerini kapsamaktadır.

Fen ve Sağlık Bilimleri (BHSc)

Laboratuvarların, özel derslerin, saha derslerinin ve seminerlerin küçük sınıflarda gerçekleştirilmesi sayesinde profesörler, laboratuvar şefleri ve diğer öğrencilerle kişisel etkileşimler oluşmaktadır. Deneysel çalışmaya erkenden verilen önem, Carleton'da bilimin önemli bir bileşenidir. Carleton BHSc, öğrencilere hızla değişen tıp, biyomedikal ve sağlık araştırmaları dünyalarında başarılı olmaları için gerekli becerileri sağlayan geniş kapsamlı ve kariyer odaklı bir programdır.

Carleton University - image gallery 5

Giriş koşulları

Carleton Üniversitesi'ndeki lisans programlarına başvuran uluslararası öğrenciler, belirli kriterleri karşılamalıdırlar. Lise mezuniyeti, Carleton Üniversitesi'ndeki bir lisans programının ilk yılına kabul edilmek için dikkate alınacak standart minimum eğitim seviyesidir. Önceki eğitim çalışmalarında gösterilen akademik performans, kabul için ana belirleyici faktördür.

Çeşitli lisans programları için özel ön koşullar mevcut olup zorunlu asgari şartlar başvuru sahibinin sadece lisans programına kabul edilmek üzere değerlendirilmesinin uygun bulunacağı anlamına gelmektedir. Öğrencilerin, başvurdukları programa bağlı olarak minimum bir genel ortalama ve minimum bir ön koşul ortalamasını sunmaları beklenmektedir. Öğrenciler, minimum limit aralığı için Ontario Lisesi Kabul Çizelgesine başvurabilirler. Kabul için gerekli genel ortalama her yıl program bazında belirlenmektedir.

İngilizce dil yeterliliğinin kanıtı da tüm dereceler için gereklidir. Öğrenciler, İngilizce dil yeterliliklerini onaylanmış bir İngilizce dil sınavı puanı sunarak ya da Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya ana dilin İngilizce olduğu ve ilgili eğitim kurumundaki eğitim dilinin yalnızca İngilizce olduğu herhangi bir ülkedeki bir lisede, kolejde veya üniversitede son üç yıl süresince (tam zamanlı) eğitim aldıklarını gösteren resmi transkriptlerini sunarak gösterebilirler.

Carleton University - image gallery 6

Nasıl başvurulur

Öğrencilerin Carleton Üniversitesi'nde bir dereceye başvurmak için izlemesi gereken adımlar şunlardır:

1) Son başvuru tarihlerini ve koşullarını kontrol edin

Kabul şartları ve son başvuru tarihleri programa göre değişir. Öğrenciler, belirli derece programlarına özgü eğitim geçmişleri için ayrıntılı kabul şartlarını incelemelidir.

2) Online başvuru yapın ve başvurunuzu takip edin

Öğrenciler, 100 Kanada Doları işlem ücreti karşılığında online Uluslararası Öğrenci Başvurusunu doldurarak veya Ontario Universities Application Centre - Ontario Üniversiteleri Başvuru Merkezi (OUAC) aracılığıyla Carleton Üniversitesi'ne başvurabilirler.

3) İlgili tüm belgeleri son teslim tarihinden önce gönderin

Öğrenciler, lise ve tamamlanmış herhangi bir lise sonrası öğretime ait resmi ve orijinal transkript(ler)ini göndermelidir. Öğrenciler ek gereklilikler içeren bir programa başvuruyorlarsa, bu program için belirtildiği şekilde portföy, seçme sınavı ve belgeleri de sunmaları gerekecektir.

4) Kabul kararının ulaşması

Öğrenciler teklif paketlerini Carleton online profillerine erişim sağlayarak inceleyebileceklerdir. Derece programı, (varsa) burs teklifi, ikamet, öğrenci vizesi başvuru belgeleri ve daha fazlası hakkında önemli bilgiler teklif paketinde yer almaktadır.

5) Kabul Teklifinin ve konaklamanın onaylanması

Öğrencilerin Kabul Teklifini almaları ve uygun bulmaları halinde, programda yerlerini ayırtmak için teklif mektubunda belirtilen tarihe kadar onay vermeleri gerekmektedir.

Carleton University - image gallery 7

Burslar

Carleton Üniversitesi, Kanada'daki en cömert burs programlarından birine sahiptir. Geçtiğimiz yıl, lisans öğrencilerine, aşağıdakiler dahil olmak üzere toplamda 19 milyon Kanada Dolarının üzerinde toplam 11.900 burs verilmiştir:

Giriş Bursları

Liseden sonra doğrudan başvuruda bulunan ve %80 veya üzeri bir kabul ortalaması ile Carleton'a kabul edilen öğrenciler, üstün başarıya dayalı yenilenebilir Giriş Bursları için otomatik olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Prestij Bursları

Carleton’un en büyük ödülleri 24 adet Prestij Bursudur. Tüm değerlendirmeler için, öğrencilerin kabul ortalaması %90 veya üzeri olmalıdır. Seçim komitesi, bu burslar için başvuruları öğrencinin toplumsal çevresi, liderlik özellikleri ve orta öğretimdeki etkinlikleri genelinde değerlendirmektedir.

Ek Giriş Bursları

  • Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Bursları

Seçilmiş Mühendislik Lisans programlarına giren en iyi öğrencilere, 1.000 Kanada Doları ile 5.000 Kanada Doları arasında değişen en fazla 60 burs verilecektir.

  • Yer Bilimleri için Collins Memorial Giriş Bursları

Diğer Giriş Burslarına ek olarak, bir Yer Bilimleri programının ilk yılına giren öğrencilere, 1.000 Kanada Doları ile 4.000 Kanada Doları arasında değişen iki veya daha fazla burs verilecektir.

  • Sprott İşletme Fakültesi Bursları

Diğer Giriş Bursları haricinde, 2.000 Kanada Doları veya 4.000 Kanada Doları değerindeki “Dekanın Mükemmellik Giriş Bursu”, Ticaret Lisans Programında ilk yıllarına başlayan en iyi öğrencilere verilecektir.

  • ICP Mezunları için Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Lisans Mükemmellik Ödülü

Kanada'da bir Uluslararası Sertifika Programını (ICP) tamamlamış ve Carleton Üniversitesi'nde Küresel ve Uluslararası Çalışmalar (BGInS) Lisans programına girmeye hak kazanan üstün başarılı öğrencilere her yıl her biri 500 CAD değerinde iki ödül verilecektir.

close