ASPIRE TO INSPIRE

 

 

 

ASPIRE TO INSPIRE

 

 

 

The University of Hong Kong - image gallery 1

Genel Bakış

Çoğunlukla ‘Asya’nın Küresel Üniversitesi’ olarak tanınan University of Hong Kong 2022 yılı QS Dünya Üniversite Sıralamasında dünyada 22’inci Hong Kong’da 1’inci sırada yer almıştır. 1911 yılında kurulan ve dünyanın en canlı ve kozmopolit şehirlerinden birinde yer alan üniversite öğrencilere küresel manzara konusunda benzersiz bir kavrayış sunmaktadır. Hong Kong çeşitliliğe sahip işgücü ile dünyanın en çok kültürlü şehirlerinden biridir, bu da iş dünyası için uluslararası bir merkez yaratmaktadır. Ayrıca Çin kültürünü ve ticaret uygulamalarını öğrenmek ve kucaklamak için de ideal bir kenttir.

Üniversite eğitim ve öğretim kalitesine büyük önem vermektedir. 2021 yılında, üniversitede eğitim alınabilecek konuların on ikisi, Konulara göre QS Dünya Üniversite Sıralamasında dünyada ilk 25’de yer almıştır. Bu kısmen çok sayıda uluslararası öğrencinin kabul edilmesi, dünya genelinde personelin işe alınması ve uluslararası eş-yazarlık faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Öğrenciler University of Hong Kong’dan en yüksek öğretim standartlarını bekleyebilir. Yenilikçi çalışma programlarının vurgulanması, öğrenci katılımının arttırılması ve dünya lideri araştırmalar mükemmel bir öğrenim ortamı yaratmıştır. Üniversite son yıllarda araştırmacılarının tıp, üretim, mimari ve daha birçok alanda çığır açan keşifler yaptığını ve önemli dönüm noktalarına imza attığına tanık olmuştur. Üniversitede, gelecekteki kariyerlerine alanının liderleri ve öncüleri olarak daha iyi hazırlanmış yüksek niteliklere sahip mezunlar vermek için bütüncül eğitime büyük önem atfedilmektedir. Üniversite dünya standardındaki ününü gerçek anlamda hak etmektedir.

The University of Hong Kong - image gallery 2

Yenilikler

University of Hong Kong Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yakın zaman önce 25 HKU yeni girişim şirketinin 2019/2020 Üniversiteler için Teknolojide Yeni Girişim Destek Programı kapsamında (TSSSU@HKU) fon aldığını duyurmuştur.

TSSSU@HKU 8 milyon Hong Kong Dolarına (HKD) kadar finansal destek sağlayan, üniversite üyeleri tarafından oluşturulan teknoloji yeni girişimlerine mali destek sağlayan bir programdır. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunların bir araya gelmesinden oluşan 25 yeni girişim şirketinin her biri kuruluş ve işletme maliyetleri, araştırma ve geliştirme fonları, mamul ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve satışı gibi temel giderleri karşılamak için maksimum üç yıl boyunca 1.5 milyon HKD tutarına kadar yıllık finansman almaktadır. Ayrıca, şirketlere piyasa istihbaratı, endüstri uzmanları ve yatırımcılar tarafından verilen destek ve kılavuzluk donanımı sağlanacak, üniversite ve ağlarından gelen kaynaklara erişim sağlayabileceklerdir.

TSSSU@HKU programının 2014 yılında HK Hükümetinin güçlü desteğiyle uygulamaya konmasından bu yana yaklaşık 48 yeni girişime destek sunulmuştur. Sadece beş yılda ulaşılmış olan bu çarpıcı rakam TSSSU@HKU ve yeni girişim endüstrilerinin Hong Kong’un ekonomik ve finansal ekosistemindeki diğer girişimler ve başarılarla bağlantı kurması için bir sıçrama tahtası olma konusundaki sarsılmaz taahhüdün temel değeri için güçlü bir referanstır.

The University of Hong Kong - image gallery 3

Öğretim ve öğrenme

Yüksek kaliteli eğitim ve öğretim, HKU’nun bütünsel ve kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlayan misyonunun önemli bir unsurudur. Deneyimsel öğrenme üniversitede mesleki ve mesleki olmayan programlarda giderek standart uygulama haline gelmektedir.

Esnek yapı

HKU’nun 4 yıllı lisans müfredatı öğrencilere disipliner ana dal, yan dal ve seçmeli derslerin bir bileşimini seçme esnekliği tanımaktadır. Öğrenciler ayrıca staj, yurtdışı öğrenci değişim programları ve bölgesel projeler gibi fırsatlardan da faydalanabilmektedir.

Ortak temel

Tüm HKU lisans öğrencileri için bir zorunluluk olan dört araştırma alanı genelinde bir dizi ders vardır. Bu da öğrencilerin farklı fakültelerden arkadaş edinmeleri ve sosyal, entelektüel ve yenilikçi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Problem temelli öğrenme

This öğrencileri kolaylaştırıcı ve rehber görevi gören öğretmenlerle birlikte disiplinin temel kavram ve becerilerini keşfetmeye yönlendirmenin bir yolu olarak özgün problemler veya koşulların kullanımından oluşur. Problem temelli öğrenme öğrencileri problem çözerken muhakemeye başvurma, eleştirel düşünme ve yaşam için kendi kendilerini yönlendiren öğrenciler olmaya teşvik eder.

Eş müfredat & deneyimsel öğrenme

Öğrencilere Yönelik Geliştirme ve Kaynaklar Merkezi (CEDARS) ve Genel Eğitim Birimi (GEU) üniversitenin başlıca eş müfredatlı öğrenme faaliyetleri sağlayıcılarıdır. Öğrenciler hizmet içi eğitim, hizmet ve yansıtmayı içeren toplum hizmeti veya savunma projelerinde yer alır. Kalite değerlendirme ve geliştirme hizmeti üniversite lisans seviyesinde yürütülmekte ve yüksek lisans seviyelerinde ders olarak öğretilmektedir.

Kampüste diğer deneyimsel öğrenme biçimlerine de rastlanabilir. Dünya Genelinde Öğrenci Değişim Programı 45 lokasyonda 370’ın üzerinde ortak kurum ile öğrenci değişimlerini yönetir. Dışarıdan gelen değişim öğrencileri kampüsün uluslararası hale getirilmesine hizmet ederken, dışarıya giden lisans öğrencileri ise üniversitedeki zengin öğrenim deneyiminin ardından olgun bireyler haline gelmektedir. 

The University of Hong Kong - image gallery 4

Eğitim seçenekleri

 The University of Hong Kong, lisans düzeyinde 100+ ana dalda 40 program sunmaktadır. Dersler öğrencilere ufkunu geliştirecek ve entelektüelliğini arttıracak küresel bir perspektifle aynı yönde farklı disiplinlerden oluşan geniş bir bakış açısı sunar. Üniversitedeki fakülteler ve okullar şunlardır:

 • Mimarlık Fakültesi
 • Sanat Fakültesi
 • HKU Business School (İşletme Okulu)
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Yüksekokul
 • Li Ka Shing Tıp Fakültesi

Üniversite öğrencilerin iki dereceyi paralel olarak takip edebilmesini sağlarken aynı zamanda iki farklı öğrenim ve yaşam ortamını deneyimlemesine imkan tanıyan dünya genelinde tanınan üniversitelerle kurulmuş işbirliği programlarına sahiptir. Buna aşağıdaki çift diploma ve işbirliği programları dahildir:

 • HKU-Pekin Üniversitesi Hukuk Çift Diploma Programı
 • HKU-Pekin Üniversitesi Geleceğin Liderlerin Çift Diploma Programı
 • Mehdi, HKU & Sciences Po Çift Diploma Programı
 • HKU-University College London Çift Diploma Programı
 • HKU-University of British Columbia Çift Derece Programı
 • HKU-University of California, Berkeley Çift Diploma Programı
 • HKU-University of Cambridge Lisans Yerleştirme Programı
The University of Hong Kong - image gallery 5

Uluslararası İşbirliği

The University of Hong Kong, dünya çapında seçkin üniversitelerle bağlantılar ve ortaklıklar kurmuştur; bu sayede öğrencilere ortak kayıtlar sayesinde dinamik çift diploma programlarında öğrenim görme ve uluslararası düzeyde işbirliği kurma fırsatı sunar.Üniversite dünyanın her yerinden kapsamlı araştırma yoğun bir üniversiteler ağı olan Universitas 21 kurucu üyelerindendir.

Bu, HKU’nun kampüste uluslararasılaşmayı teşvik etme ve uluslararası programları desteklemeye olan bağlılığı ile tutarlı bir adımdır. Üniversite aynı zamanda, tüm dünya çapındaki, kapsamlı araştırmalara odaklı üniversitelerden oluşan bir ağ olan Universitas 21’in kurucu bir üyesidir.

Kurumun ortaklıklarının sayısal ve coğrafi yayılımı çok geniştir. 45 farklı lokasyonda 370'ın üzerinde kurum, University of Hong Kong ile ortaklık kurmayı seçmiştir ve üniverite, öğrencilerine yıllık olarak bir sömestr veya bir yıl süreli öğrenci değişimlerinin bir parçası olarak yurtdışında eğitim deneyimi sunmaktadır.

Öğrenci değişim programları dışında, öğrenciler yurtdışında yaz okulu, hizmet içi öğrenme, yaz dönemi araştırma projeleri ve diğer kısa süreli öğrenci hareketlilik girişimleri gibi başka ortaklık imkanlarından da faydalanabilmektedir. Diğer ortaklık türlerine araştırma projeleri, misafir öğretim üyeliği ve ortak doktora programları dahildir. Ortak üniversiteler dünyanın en iyileri ile en azından kendi ülkelerinin en iyisi olan üniversiteler arasında değişmektedir.

China Vision Programının bir parçası olarak, öğrenciler Çin Anakarasını keşfedebilmekte ve Çin anakarasındaki metropollerin tanınmış üniversiteleri tarafından düzenlenen geniş çaplı akademik program ve araştırma projeleri arasından seçim yapabilmekte, aynı zamanda kırsal kesimler ve uzak kasabalara kültürel ziyaretlerde ve sosyal hizmet uygulamalarında bulunma fırsatlarından faydalanabilmektedir.

The University of Hong Kong - image gallery 6

Burslar ve finansman

University of Hong Kong öğrencilerin mali yükünü azaltmak için birçok burs imkanı sunmaktadır.

Giriş Bursları

Bu üstün başarı giriş bursları akademide iyi performans gösteren ve lisans programlarına kabul alan öğrenciler içindir. Bunlar öğrenim harcından tam muafiyet sağlayabilmekte ve genel geçim giderleri ve konaklama masraflarını karşılamaktadır. Bu burslar ayrı bir başvuru gerektirmez ve lisans çalışmaları süresince her yıl tekrar yenilenebilir.

Üniversite, aşağıdakilerin dahil olduğu çeşitli giriş bursları sunmaktadır:

 • HKU Vakfı Giriş Bursları
 • Uluslararası Lisans Diplomasına sahip Öğrenciler için HKU Vakfı Bursları
 • GCE A-Seviyesi/ Uluslararası A-Seviyesi Niteliklere sahip Öğrenciler için HKU Vakfı Bursları

Uluslararası öğrencilere sunulan burslar hakkında daha fazla bilgi için HKU web sitesinin ziyaret edilmesi önerilir.

The University of Hong Kong - image gallery 7

Neden Hong Kong?

Asya’nın ve özellikle Çin’in dünya sahnesindeki yükselişi Hong Kong’u dünyanın finansal merkezlerinden biri ve bölgesel ve uluslararası bir ticaret merkezi olarak küresel piyasanın kalbinde bir konuma yerleştirmiştir. Bunun beslenmesi, sürekli finansman sağlamak ve maliyetleri makul düzeyde tutmak için tasarlanmış hükümet girişimleri sayesinde Hong Kong’un akademik standartlarının dünyadaki en yüksek standartlar arasında yer almasıdır. Bunun tamamlayıcısı da, tümü kentin eğitim sisteminin hak etmiş olduğu ünün korunmasına hizmet eden, inovasyona yapılan vurgu, öğrenci katılımı taahhüdü ve sorumluluktur.

Hong Kong anakaraya olan çok sayıda kara, demir ve hava yolu bağlantısıyla Çin’in yatırım kapısı görevi görmektedir. Şehir kendisi düşük vergiler, açık piyasa politikaları ve düşünce ve bilgilerin serbest akışına yol açan bir ortam gibi cezbedici imkanlar sunmaktadır. Hong Kong aynı zamanda aynı durudaki birçok şehirle kıyaslandığında son derece düşük suç oranıyla dünyanın en güvenli şehirleri arasında yer almaktadır. Hong Kong sömürü geçmişi ve mevcut modernlik esintisi ile kusursuz bir şekilde birleşen geleneksel Çin kültürünün unsurlarıyla gezegendeki en çok kültürlü kentlerden biridir. Çin kültürü ve ticaret yapma yöntemleri hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir yer olmaya devam etmekle birlikte, çeşitlilik sahibi iş gücü özgün bir uluslararası metropol olarak kapmasını sağlamaktadır.

close