Temel bilgiler
Malezya: Üniversiteye Başvuru

Malezya'da Eğitim Sistemi

share image

İş ve eğitim alanında uluslararası düzeyde giderek rağbet gören Malezya’daki yüksek öğrenim kurumları, her yıl binlerce yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. 2011 yılında 100’den fazla ülkeden 93.000 uluslararası öğrenci Malezya’da yüksek öğrenimini tamamlamıştır; ayrıca 1997 ile 2003 yılları arasında Malezya eğitim kurumlarındaki yabancı öğrenci kayıt oranları giderek belirgin bir şekilde artmıştır.

 

Çok sayıda uluslararası ortaklar, öğrencilere yönelik düzenlemeler ve benzersiz seçenekleriyle, Malezya yüksek öğrenim sistemini anlamak biraz zor olabilir. Bu yüzden bizler bunları, öğrenim planlarınızı daha kolay yapabilmeniz için sizin için hazırladık.

 

Kurum Türleri

 

Kamu veya özel kurumların yer aldığı yüksek öğrenim sistemi genel anlamda Malezya Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Hükümet, Malezya’da yüksek öğrenim kurumlarının yaklaşık %60’ına mali destek sağlar; özel kurumlarda destek/yardım oranı farklılık gösterir.

 

Yüksekokullar ve Fakülteler

 

Malezya’daki yüksek okullar, öğrencileri ya üniversite için dışarıdan gelen adaylar olarak değerlendirilmek üzere ya da sahip oldukları niteliklere göre üniversiteye hazırlar. Yüksekokullar üniversite statüsü bulunmayan bağımsız kurumlardır ancak üniversitelerde sunulan lisans seviyesiyle eşdeğer dereceler verme yetkisine sahiptir. En genel konu alanlarında öğrenim programları mevcuttur ve bunlara kurumun internet sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

 

Üniversite

 

Malezya’da hem devlet üniversiteleri hem de özel üniversiteler, öğrencilere lisans ve yüksek lisans seviyelerinde çeşitli nitelikler/yeterlilikler kazandırmaktadır. Aynı zamanda Malezya’da, her biri öğrencilere özel dereceler ve kredi-aktarma seçenekleri sunan, Birleşik Krallık, İrlanda ve Avustralya gibi ülkeler tarafından kurulan yabancı üniversitelerin 8 kampüsü bulunmaktadır.

 

Malezya’da akademik yıl

 

Malezya akademik takvimindeki önemli tarihler kurumdan kuruma göre değişiklik gösterir. Genel hatlar olarak, Malezya Teknoloji Üniversitesi’nin (Universiti Teknologi Malaysia) takvimi şu şekildedir:

 

Akademik yıl iki döneme ayrılır. Birinci dönem Eylül’de başlar ve Ocak ayının ortalarına doğru sona erer. İkinci dönem ise Şubat ayının sonundan Ağustos ayısının sonlarına/Eylül ayının başına kadar devam eder. Final sınavları, Aralık’ın sonunda, Ocak ayının ortalarında ve Haziran ayının ortasından sonuna kadar olmak üzere 3 hafta sürecek şekilde uygulanır.

 

Lisans

 

Malezya’da lisans derecesi tam zamanlı öğrenciler için genellikle 3 ila 5 yıl arasında sürer. Edebiyat Lisansı gibi genel konu alanlarındaki lisans dereceleri genellikle 3 yılda tamamlanır. Özel üniversitelerdeki programların çoğunda İngilizce eğitim verilir ancak devlet üniversitelerindeki lisans programları ise - fen ve matematik hariç- Malayca veya Bahasa Melayu dillerinde okutulur.

 

Öğrencilerin lisans derecesini alabilmek için toplamda en az 120 krediye eşit olacak bir ders yükünü tamamlamaları gerekir. Bazı üniversitelerde lisans dereceleri Fen ve Edebiyat gibi genel alanlarda verilirken, öğrencilerin kendi özel konu alanlarına doğrudan odaklanabilmelerine yönelik çok sayıda spesifik program da mevcuttur. Ana dal ve yan dal seçenekleri programlar arasında değişiklik gösterir ve ev sahibi kurum ile birebir görüşülmelidir.

 

Bir öğrencinin ‘ana dalı’  öğrenim görmek istediği genel konu alanında odaklanmayı seçtiği spesifik alandır. Öğrencilerin bir derece elde edebilmek için bu alandaki derslerde belirli bir kotayı doldurmaları gerekir. ‘Yan dal’ ise ders kotanın daha az olduğu, genel çalışma alanı içerisindeki ikinci bir konu alanını ifade eder.

 

Bazı üniversiteler, Lisans programının bir parçası olarak öğrencilerine Şeref Öğrencisi (Honors) derecesi kazanma imkânı da sunar. Bu derece için kabul kriterleri her programda farklıdır ancak daima yüksek bir akademik standart çizilir ve genellikle öğrencinin Lisans derecesine ek olarak bir yıl daha öğrenim görmesi gerekir. Şeref öğrencilerinin son yıllarında, tez veya bağımsız bir araştırma projesi gibi uzun-süreli bir çalışma hazırlamaları gerekir. Öğrencilerin Şeref programına ayrıca başvurmaları gerekir; bu doğrultuda başvuru tarihlerini ve teslim aralığını tam olarak öğrenmelidirler.

 

Lisansüstü

 

Belirli lisansüstü programlara kayıt şartları, konu alanlarına ve kurumlara göre önemli ölçüde değişiklik gösterir ve ev sahibi kurumla birebir görüşülüp teyit edilmelidir. Ancak çok genel bir şekilde ifade etmek gerekirse, programların çoğu en azından kabul gören bir lisans derecesine sahip olmanızı ister.

 

Hem Yüksek Lisans (Master) hem de Doktora derecelerinde programlar mevcut olup, derece almaya hak kazanmak için belirli bir ders programının tamamlanması, geniş kapsamlı bir bitirme tezi veya araştırma projesinin hazırlanması ve/veya bir tez sunulması gerekir. Okutulan dersler, lisansüstü programlar içerisinde en büyük paya sahip olan kısımdır ve Birleşik Krallık ve Avustralya’daki lisansüstü programlara benzer şekilde yapılandırılır. Öğrencilerin derslere, seminerlere, eğitici uygulamalara veya çalıştaylara katılmaları ve lisans öğrencisi olarak hazırladıkları formatın aynısında bir değerlendirme sunmaları gerekir.

 

Malezya’da Yüksek Lisans programlarının tamamlanması tam zamanlı öğrenciler için, özel kredi koşullarına bağlı olarak 1 ila 5 yıl arasında sürebilir. Doktora dereceleri ise 4 yıla kadar sürebilmektedir. Tüm kurumlar genelindeki lisansüstü programlarının çoğu İngilizce olarak okutulur.

 

Twinning programları

 

Malezya üniversiteleri öğrencilere, Lisans derecelerini farklı ülkelerdeki iki ortak kurumda tamamlama gibi benzersiz bir imkân sunar. ‘2+1’ twinning programında, öğrenciler Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Fransa veya Almanya gibi ülkelerde bulunan kendini kanıtlamış bir üniversiteden ders kredisi almayı seçebilirler. Eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamayı isteyen twinning öğrencileri ise ‘2+2’ programına katılırlar; bu program kapsamında, dersle ilgili çalışmalarını, derece programını tamamlamak üzere ABD’ye gitmeden önce ilk olarak Malezya’da tamamlarlar. Öğrenciler aynı zamanda yabancı öğretim programlarının Malezya’daki kurumlar tarafından yürütüldüğü ‘3+0’ adı verilen Lisans programlarına katılmayı da tercih edebilirler.

 

Öğrenciler, ev sahibi ülke veya twinning programının içeriğinden bağımsız olarak tüm lisans programı süresince öğrenim harcı yatırırlar.

 

Akademik Kültür

 

Malezya’daki yüksek öğrenim sektörü oldukça uluslararası bir düzeyde olup öğrenciler, eğitimlerini nerede tamamladıklarına bağlı olarak, pek çok farklı kültürden etkilenen eğitim biçimleri ve akademik çevrelerle karşılaşabilirler (bu da Malezya’da öğrenim görmenin başka bir avantajıdır). Ancak Malezya’da akademik kültür genel hatlarıyla Birleşik Krallık’takine benzerdir; öğrencilerin ders çalışmalarını bağımsız bir şekilde sürdürmeleri ve kendi akademik gelişimlerini yönetmeleri beklenir.

 

Malezya’da iletişim biraz incelikli ve anlaması zor bir konudur ve aşırı nezaket ve diplomasiye dayalıdır. Malezya’da bazı öğrenciler dersin içeriğine olan ilgilerini göstermek için kendi fikirlerini açık bir şekilde ifade etmeye alışkın olsa da bu beklenmedik ve hatta kaba bir davranış olarak algılanabilir. Öğrencilerden, yeterli düzeyde akademik çalışmaları bağımsız bir şekilde sürdürmeleri beklenir ve bu yıl sonunda notlarına yansır. Değerlendirme biçimi ise her dersin kendi içeriğine özgü olup kurum ile birebir görüşülmelidir.

Study in Malaysia

Ücretsiz

'Malezya'da Eğitim' e-Kitabı!

Okuduğunuzu beğendiniz mi? Mazlezya'da eğitim ile ilgili popüler konuları sizin için bu e-Kitapta topladık.

E-KİTABINI AL