Temel bilgiler
Birleşik Krallık: Finans

Yurtdışı Eğitim Bursları: Chevening Burs Programı

9474

İngiliz Hükümeti tarafından verilen Chevening Bursu, İngiltere’de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilere finansman sağlayan bir programdır. Program, öğrencilere belirli konularda, bir yıllık yüksek lisans veya yeterlilik alınmış doktora programlarının 3-9 aylık araştırma kısmı için destek sağlar. Chevening bursları en az 3 ay en fazla 1 yıllık yüksek lisans eğitimi veya araştırma çalışmaları için verilir. Süresi 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar desteklenmemektedir.

 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen program, 150’den fazla ülkede uygulanmakta ve yılda 2300’den fazla öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır.

 

Burs için adaylar, İngiltere Büyükelçiliği tarafından seçilmekte, program ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı adına British Council tarafından yürütülmektedir. 

 

­ Türkiye’de Chevening Burs Programı

 

Türkiye, Avrupa’da en fazla Chevening bursu verilen ülkedir. Türkiye’de programın başladığı 1988 yılından bu yana 1600’den fazla Türk öğrenci İngiliz Chevening Burs Programı kapsamında İngiltere’de eğitim görmüştür.

 

Türkiye’de, Chevening bursları; “Standart Chevening Bursları” ve “Ortak Chevening Bursları” şeklinde iki kategoriye ayrılır. “Standart Chevening Bursları” tamamen İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından verilirken, “Ortak Chevening Bursları” Türk Eğitim Vakfı (TEV), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Türk Eğitim Derneği (TED) gibi kurumlarla ortaklaşa verilir.

 

Chevening Bursu;

 

 

gibi başlıklar altında yapılacak yüksek lisans veya doktora programlarını desteklemektedir.

 

Chevening Bursu başvuru şartları ise şöyledir: 

 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Toplamda en az 3.0 (ya da dengi) ve üzeri not ortalaması ile mezun olmak
  • Alanıyla ilgili en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak
  • Etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak İngilizce iletişim kurabiliyor olmak (asgari 7 puanlık IELTS düzeyinde)
  • Bursun son başvuru gününe kadar İngiltere’de en az 2 programa başvurmuş olmak (bu aşamada kabul almış olmanız gerekmemektedir)

Bölüm ara

Birleşik Krallık
Yüksek Lisans
YAZAR HAKKINDA