Temel bilgiler
İsveç: Bölüm Rehberleri - Okunması gerekenler

İsveç'te Yüksek Öğrenim Sistemi

share image

Yabancı Öğrenciler için İsveç’teki Yüksek Öğrenim Sistemi Değerlendirmemiz

 

Kırsal ve soğuk olsa da, İsveç’in saygın ve yaratıcı akademik kültürü  ülkeyi en çok ilgi gören öğrenim mekanlarından biri kılmaktadır. Kendine özgü bir alanlar ve krediler sistemi üzerinden işleyen İsveç’teki yüksek öğrenim programları oldukça esnek olabilmektedir ve öğrencilere çok farklı alanlarda, uzmanlaşma modellerinde ve öğrenim modlarında öğrenim imkanı sunmaktadır. Bütün bunların nasıl işlediğine dair değerlendirmemiz sizlere İsveç’teki öğrenim yolculuğunuzda yardımcı olacaktır.

 

İsveç'teki üniversitelerin tümünü buradan görüntüleyin

 

Enstitü Tipleri

 

İsveç’teki tüm eğitim enstitüleri, Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Tarım Bilimleri Üniversitesi dışında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. İsveç kurumlarının yeterlilikleri, sunulan öğrenime göre üç grupta toplanır ve her birinin farklı kredi koşulları vardır. İsveç’teki kredi sistemi ECTS ile uyumludur ve buna göre normal 40 haftalık bir akademik yıl ilgili öğrenim alanında 60 krediye denk düşmektedir.

 

Aynı zamanda öğrenim alanına göre üç ayrı kategori söz konusudur: genel, güzel ve performatif sanatlar ve profesyonel. Bu üç kategoride dereceler her üç grupta da mevcuttur. İsveç’te 51 üniversite ve kolej bulunmaktadır. Devlet tarafından tanınan yüksek öğrenim kurumları tarafından verilen tüm yeterlilikler aynı resmi değere sahiptir.

 

Derecesiz, profesyonel eğitimler mühendislik, sağlık, tarım, hukuk ve eğitim gibi alanlarda, birinci ve ikinci grupta verilir. Bu öğrenim programlarının süreleri farklılık göstermektedir ve bu nedenle gereken kredi sayısına göre iki gruba yayılabilir.

 

  • Universitet (University)

İsveç üniversiteleri üç grupta, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde programlar sunmaktadır.

  • Högskola (University College)

Özerk ve bağımsız kolejler genellikle lisans eğitimi verme hakkına sahiptir (birinci ve ikinci gruplar) ancak doktora aşamasında derece verebilmek için ilgili kurumlara başvurmaları gerekir. Sunulan programlar genellikle meslek yönelimlidir.

 

İsveç'teki üniversitelerin tümünü buradan görüntüleyin

 

FARKLI GRUPLAR


Gruplar başka ülkelerdeki öğrenim düzeylerine denk düşer: Örneğin Birleşik Krallık’taki lisans programları birinci gruba, master ikinci, doktora üçüncü gruba denk düşer.

 

  • Birinci Grup

 

Birinci ve ikinci gruptaki dereceler ders bazlı programlardır ve Birleşik Krallık’taki Lisans ve bazı Yüksek Diploma programları ile karşılaştırılabilir. Öğrenciler farklı ders kombinasyonlarını biraraya toplayıp gereken kredi kotalarını doldurabilirler. İsveç lisans dereceleri („Kandidatexamen“) ve Yüksek Eğitim Diplomaları („Högskolexamen“) bu aşamada verilir ve 120 – 180 kredi ile tamamlanır. Lisans derecesi için 15 kredi değerinde bir bağımsız proje çalışması içieren en az 90 kredi tamamlamak gerekmektedir.

 

  • İkinci Grup

 

İkinci grup programlar ya „Magisterexamen“ ya da „Masterexamen“ olarak verilir ve her biri kredi koşullarına göre ayrışır. Bu gruptaki yeterlilikler, Birleşik Krallık’taki bir veya iki yıllık master programları ile kıyaslanabilir. Magisterexamen öğrencileri 30’u genel öğrenim alanındaki bir uzmanlığa denk düşen 60 kredi (bir yıllık tam zamanlı eğitime denk düşmektedir) tamamlamak zorundadır. Masterexamen öğrencileri ise en az 60’ı temel eğitim alanında olmak üzere 120 kredi tamamlamakla yükümlüdür.

 

  • Üçüncü Grup

 

Üçüncü grup programlar Birleşik Krallık’taki doktora ve PhD programları ile kıyaslanabilir. İsveç’te bu alan programları her bir enstitü tarafından belirlenmeektedir. Bunun detayları her bir öğrencinin çalışma alanının organizasyonunu, kabul koşullarını ve diğer gerekli hazırlıkları da içermektedir.

 

Bu alanda iki derece verilmektedir: „Licentiatexamen“ ve „Doktorsexamen“. „Licentiatexamen“ 60’ı tez için ayrılan 120 kredi, „Doktorsexamen“ ise en az 120’si bağımsız tez çalışması için ayrılan 240 kredi ile tamamlanır.

 

Akademik Kültür

 

İsveç akademi kültürü oldukça benzersizdir ve farkındalık üzerinden öğrenim temelli bir eğitim modeli üzerine kuruludur. Profesörler öğrencilerin kendi öğrenim ve gelişimlerinde inisiyatif alması ilkesine güvenirler ve öğretim stilleri „gerçek dünya“ ile ilişkili alan çalışmalarının ve pratik bilgilerin içeriksel eleştirisine dayanır. Grup çalışması da bir diğer önemli stildir.

 

Öğrencilerin tüm derslere katılımı beklenir. Öğrenci öğretmen ilişkisindeki roller öğrenimde çok ciddiye alınsa da, öğrenciler ve öğretmenler arasında genellikle formal olmayan bir iletişim söz konusudur. İsveç kültürü eşitlikçidir ve kaba bulunan dil ve davranışları reddeder.

 

Farklı İsveç kurumlarının farklı uzmanlıkları vardır ve bu nedenle ilgili alana dair farklı eğitim stilleri söz konusu olabilir. Örneğin Lund Üniversitesi ülkenin en güçlü üniversitesi kabul edilir ve bu şekilde disiplinlerarası bir yöntemle öğrencilerin bağımsız araştırma yapabilmeleri için onları eleştirel yeteneklerle donatmaya öncelik verir. 

 

İsveç'teki üniversitelerin tümünü buradan görüntüleyin