event
  • /
  • Tüm etkinlikler

[DATE_DROP_DOWN] Türkiye etkinliklerini bul

Nisan 2020

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020 - HN

IDP Education Vietnam

Cumartesi 4 NISAN 2020 - Cumartesi 4 NISAN 2020

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội,

Hà Nôi: Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses