Çerez Bildirimi

Kişiselleştirilmiş içerik, ilgili reklamlar ve gelişmiş işlevlerle size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Tümüne izin vererek, Çerez Bildirimi'ne göre çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tercihlerinizi dilediğiniz zaman Çerezleri Yönet ekranı üzerinden değiştirebilirsiniz.
Temel bilgiler
Yurtdışında eğitim : Üniversiteye Başvuru

GRE Subject Testleri

share image

Bazı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora başvurularında General GRE testlerinin yanında öğrencilerden GRE subject testlerini almaları da istenir. Subject testleri 8 farklı dalda verilmektedir. Bunlar, biyokimya, biyoloji, fizik, kimya, İngiliz edebiyatı, psikoloji, matematik ve bilgisayar bilimi testleridir.

 

Biyokimya-Hücre ve Moleküler biyoloji subject testi: 180 çoktan seçmeli soru içerir. Soruların içeriği laboratuvar bilgisi, diyagramlar, deney sonuçlarını yorumlama üzerinedir. Öğrencinin biyokimya, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanlarındaki bilgisi ölçülür. Sınav sonuçlarında öğrencinin hem bu alanlarda aldığı puanlar ayrı ayrı verilir hem de testin tümünden aldığı puan belirtilir. Puanlama dağılımı ise şu şekildedir:  Biyokimya:%36, Hücre biyolojisi %28, Moleküler biyoloji ve genetik %36.

 

Biyoloji subject testi: 200 tane çoktan seçmeli sorudan oluşur. Soru içerikleri biyokimya testindekilere benzerdir. Testteki konular, Hücre biyolojisi, organizma biyolojisi, ekoloji ve evrimdir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir bölümden alınan puan da belirtilir. Puanlamada Hücre biyolojisi, organizma biyolojisi ve ekoloji ile evrim bölümleri toplam puanı eşit olarak paylaşırlar (%33-34).

 

Kimya subject testi:  130 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Test kitapçığının içinde periyodik tablo, bazı SI birimleri ve önemli sabit katsayılar verilmektedir. Bunların dışında herhangi bir soruda bu tarz bir bilgi gerektiğinde soru içinde ekstradan verilir. Hesaplamalı sorular temel matematik bilgisi ile çözülebileceği için hesap makinesi gerekmemektedir. Sınavda dört temel konu bulunmaktadır: analitik kimya, organik kimya, inorganik kimya ve fizikokimya. Analitik kimya bölümünün puanı toplam puanın %15’ini, inorganik kimya puanı %25’ini, organik kimya %30 unu ve fizikokimya %30’unu oluşturmaktadır.

 

Fizik subject testi: 100 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Lisans eğitimindeki fizik bilgisi ile cevaplanabilir zorlukta sorulardır. SI ölçü birimleri kullanılır. Gerekli olabilecek sabit sayılar ve birimler arası çevirim katsayıları sınav kitapçığında verilir. GRE fizik sınavının %20’lik bölümü klasik mekanik, %18’i elektromanyetik, %9’u optik ve dalga, % 10’u termodinamik ve statik mekanik, %12’si kuantum mekaniği, %10’u atom fiziği, %6’sı izafet teorisi, %6’sı laboratuvar metotları ve % 9’u diğer önemli konuları kapsar.

 

İngiliz edebiyatı subject testi: Bu GRE subject sınavı yaklaşık 230 soru içerir. Sorular, şiir, drama, biyografi, kompozisyon, kısa hikayeler, roman, kritikler, edebi teoriler ve dil tarihi konularından hazırlanır. İngiliz edebiyatı sınavında hem İngiltere, hem Amerika hem de diğer İngilizce konuşan ülkeleri kapsayan edebiyat soruları bulunabilir. Sınav skorunun yaklaşık %40-50 gibi bir bölümünü edebi analizler, %15-20 gibi bir bölümünü yazar, tarih, tür bilgisi, %20-25 gibi bir bölümünü edebiyat tarihi ve kültürü, %15-20 gibi bir bölümünü edebiyat kritiklerinin tarihi ve teorisi konuları kapsar.

 

Psikoloji subject testi: Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 205 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru lisans eğitimi bilgileri ile cevaplanabilir. Sınav sonunda toplam puanın yanı sıra iki alt bölüm puanı da belirtilir. Deneysel ve doğal psikoloji bilimi soruları puanlandırmanın %40’lık bölümünü,  sosyal bilimler ve sosyal psikoloji konulu sorular puanlandırmanın %43’lük bölümünü, diğer konular ise %17’lik bölümünü kapsar.

 

Matematik subject testi: Bu GRE subject sınavı yaklaşık 66 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru zorluk derecesi lisans eğitimine eşittir. Sınav sorularının yaklaşık yarısı temel matematik bilgisi, %25’lik kısmı giriş seviyesinde cebir, kalan sorular ise matematiğin diğer önemli konularını içerir.

 

Bilgisayar bilimleri subject testi: yaklaşık 70 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Dört ana konu hakkında bilgiyi ölçer. Bunlar, Software sistemleri ve metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi, Teori ve matematik altyapısı ve diğer önemli konulardır. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Software sistemleri ve metodolojisi soruları toplam skorun genellikle %40’ını, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi soruları toplam skorun genellikle %15’ini, Teori ve matematik altyapısı soruları toplam skorun genellikle %40’ını ve diğer konular toplam skorun genellikle %5’ini oluşturur.

 

GRE testlerine online olarak hazırlanmanız mümkündür. Singapur’da online GRE hazırlık kursları buna örnek olarak verilebilir.