Temel bilgiler
Yurtdışında eğitim : Üniversiteye Başvuru

MCAT Sınavı Hakkında Genel Bilgiler

share image

MCAT (Medical College Admission Test); Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde tıp eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken çoktan seçmeli bir sınavdır. 85 yılı aşkın süredir tıp fakültelerine kabul sürecinin bir parçası olan sınav geçmişte kağıt ve kalemle yapılırken Ocak 2007’den itibaren bilgisayar tabanlı bir sürüme yükseltildi. Öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, yazılı analiz, bilimsel kavram ve ilkelerinin değerlendirilmesi üzerine tasarlanan sınav 4 alt testten oluşmaktadır. Gelin MCAT sınavı hakkında genel bilgilere birlikte göz atalım!

 

MCAT Sınavı Hakkında

 

Özellikle Amerika’da tıp fakültesine gitmek isteyen öğrencilerin; tıp veya tıp ile ilgili biyoloji, genetik mühendisliği, fizyoloji gibi bir bölümde 4 sene okuyup daha sonra da MCAT sınavına girmeleri gerekir. Tıp fakültelerine kabul sürecinde sınavı bir formalite olarak görüp hafife almamanızı öneririz. Zira okulların kayıt komiteleri için lisans not ortalamanızın yüksek olmasının yanında, test puanınız değerlendirme ve kabul edilme aşamasında doğrudan bir etkiye sahiptir.

 

MCAT sınavı sadece genel kimya, biyoloji, organik kimya, biyokimya, fizik, psikoloji ve sosyoloji alanlarındaki bilginizi ölçmez aynı zamanda da kritik analiz ve akıl yürütme gibi becerilerinizi test eder. Dolayısıyla teste hazırlanırken bir yandan bilginizi, bir yandan da anlama ve çözüme ulaştırma kabiliyetinizi geliştirmelisiniz. 

 

Sınav İçeriği

 

Son zamanlarda önemli değişiklikler geçiren MCAT sınavı, gelecekteki doktorların iş gücünü oluşturmak ve geliştirmek için Nisan 2015 itibariyle yeni bir sürüme geçmiş ve test dört aşamaya bölünmüştür. Üç bölüm; biyolojide başlangıç dersleri, organik kimya, genel kimya, fizik, psikoloji ve sosyoloji gibi yaklaşık 10 temel kavramdan oluşan bilgilerinizi ve bilimsel çalışmalarınızı birleştirip akıl yürütmenize yönelikken, bir bölüm ise okuduğunuzu anlama ve analiz etme yeteneğinizi ölçen sorulardan oluşur.

 

1- Chemical and Physical Foundations of Biological System (Biyolojik Sistemlerin Kimyasal ve Fiziksel Temelleri): Chem testi, genel olarak kimyasal ve fiziksel temel kavramları test ediyor gibi görünse de daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu bölümdeki test konsepti; çoğu tıp fakültelerinin biyoloji, organik kimya, genel kimya, fizik, biyokimya gibi derslerin içeriklerine bağlı açıklayıcı pasajlardan oluşan sorulara dayanır. Toplam 59 soruluk test; 10 soru kümesi (ki bu kümeler pasajlara bağlı 4 ya da 6 sorudur) ve 15 bağımsız yani pasajlara dayanmayan sorulardan oluşur. Test 95 dakikadır ve bittikten sonra 10 dakikalık ara verilir.

 

2- Critical Analysis and Reasoning Skills (Kritik Analiz ve Akıl Yürütme Becerileri): 90 dakikalık sınav, toplam 59 sorudan oluşan 9 pasajı (ki her biri 5-7 soruyu) içerir. Test, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanındaki pasajları anlama, analiz etme ve akıl yürütme süreçlerini kapsar. Sınavdan sonra 30 dakikalık ara verilir.

 

3- Biological and Biochemical of Living System (Yaşayan Sistemlerin Biyolojik ve Biyokimyasal Temelleri): Bölümün adı çok uzun olduğundan genellikle sınav komitesi ve sınava girecek öğrenciler, testi Bio ya da Biochem olarak adlandırır. Biochem; yüzeysel olarak biyolojik bilimler ile biyokimya test sorularının çoğunluğu oluşturduğu ve bir yandan da organik kimya ile genel kimya bilgilerinin testlerinin yapıldığı MCAT sınavı aşamasıdır. 95 dakika süren sınavda; 10 soru kümesi (ki her biri 4-6 soru kümesidir ve açıklayıcı pasajların olduğu sorulardır) ve 15 bağımsız (yani açıklayıcı pasajlara dayanmayan) sorulardan oluşur. Test bitiminde 10 dakikalık ara verilir.

 

4- Psychological, Social and Biological Foundations of Behavior (Davranışın Psikolojik, Sosyal ve Biyolojik Temelleri): Kısaca Psych ya da Soc olarak adlandırılan bölüm, tıp eğitiminde artan önemleri nedeniyle MCAT sınavı içerisindeki en yeni konular olan psikoloji ve sosyolojiyi kapsar. Çoğu tıp fakültesinde ön koşul derslerinin bir parçası olmasalar da MCAT; psikolojik, sosyal ve biyolojik temel kavramlarının bilgisi ile bilimsel araştırma ve akıl yürütme yetilerinizi görmek ister. Toplam 59 soruluk test; 10 soru kümesi (ki bu kümeler 4 ya da 6 sorudur) ile 15 bağımsız yani pasajlara dayanmayan sorulardan oluşur ve 95 dakika sürer.

 

MCAT testi, tüm bu aşamalar ve aralarla beraber 7 saat 30 dakikadan oluşur. Her bölüm kendi içinde hesaplanır ve bölümlerden en düşük 118, en yüksekse 132 puan alınır. 4 ayrı bölümün toplamından 472 ile 528 arası puan alırsınız.

 

Amerika'da tıp eğitimi alabileceğiniz üniversitelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz!

 

Başvuru Tarihleri ve Kayıt

 

MCAT sınavı, Amerikan Tıp Kolejleri Derneği olan AAMC ve üyesi olan tıp fakülteleri ile birlikte geliştirilir ve her yıl Amerika ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde belirlenen yerlerde ve tarihlerde gerçekleştirilir. MCAT testi, birincisi Ocak ve ikincisi de Mart ile Eylül tarihleri arasında yapılan başvurularla yılda iki kez uygulanır. Sınavla ilgili birkaç ayrıntı şöyledir;

 

  • MCAT sınavı sırasında hesap makinesi, cep telefonu ya da elektronik cihazlar kullanılması yasaktır.
  • Sınava yılda 3 kez ve ömür boyu da 7 kez katılma hakkınız vardır. Ama prestijli bir tıp fakültesine girmek istiyorsanız ilk sınava iyi hazırlanmanızı ve yüksek bir not almanızı tavsiye ederiz.
  • Sınav sonuçları test tarihinizden 30-35 gün sonra açıklanır ve internetten öğrenirsiniz.
  • Çoğu sınavda olduğu gibi MCAT testine hazırlanma aşamasında da kitap, CD, internetten geçmiş sınav testleri ve kurslardan faydalanabilirsiniz.
  • Sınav için istediğiniz test tarihine erken kayıt olmaya çalışın. Zira sınav için başvuru sayısı yüksektir ve yıl içerisinde istediğiniz tarihleri seçmekte zorlanabilirsiniz.
  • Sınav ücretleri 310$’dan başlamakla beraber, kayıt ücretleri ve sınav tarihine yakınlık derecesine göre değişiklik gösterir.

 

Sınavların hangi ülkelerde ve merkezlerde yapıldığına buradan ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Kaynak Siteler:

https://www.testprepreview.com/mcat_practice.htm

https://students-residents.aamc.org/applying-medical-school/taking-mcat-exam/