Temel bilgiler
Amerika Birleşik Devletleri: Bölüm Rehberleri

Amerika Eğitim Sisteminde Puanlama – Not Sistemi

share image

Yurt dışı eğitim temelinde her ülkenin kendi eğitim sistemine göre not sistemi ve puanlama çizelgeleri bulunmaktadır. Bazı ülkeler 100 üzerinden bazı ülkeler 5-10 puan üzerinden öğrencilerin başarılarını değerlendirmektedir. Yurt dışı eğitimde en çok tercih edilen ülke olan Amerika’da not sistemini yazımızda masaya yatıracağız!

 

Amerika Eğitim Sistemi

 

Amerika’da üniversiteler birçok ülkede uygulanan krediler üzerinden dersleri dağıtmaktadır ve bu krediler üzerinden not değerlerini ölçmektedir. ABD’ de üniversitelerde ön lisans diplomasına sahip olabilmek için 60+ kredi gerekmektedir. Lisans diploması için 120+, Yüksek Lisans için 30+ ve Doktora için 30+ krediyi tamamlamak gerekmektedir. . Genelde 1 derse verilen kredi ise dersin önemine göre 3-4 kredidir. Lisans eğitiminin 4 yıl sürdüğünü baz aldığımızda öğrencinin dönem başına 4-5 ders alması gerekmektedir. Amerika’da eğitim sisteminde yurt dışından gelen öğrenciler dönem başı en az 12 kredi ders almak zorundadır eğer öğrenci bu şartı sağlayamazsa vizesinde sıkıntı yaşayabilir. Üniversitede ana dersler(Core Requirements) : 70-80 kredi, seçmeli dersler(Electives) : 10-15 kredi genel eğitim dersleri(Humanities) : 30-35 kredi arasında değişmektedir.

 

 

ABD’ de 30 krediyi tamamlayan öğrenciye: Freshmen

60 krediyi tamamlayan öğrenciye: Sophomore

90 krediyi tamamlayan öğrenciye: Junior

90+ krediyi tamamlayan öğrenciye: Senior denir.

 

Amerikan üniversitelerinin broşürlerini indirin.

 

 

Amerika’da Not Sistemi

 

Amerika’da üniversitelerde not sistemi genel olarak 0-100 arasında belirlenen değerlere verilen harflerle ölçülür. Aşağıda belirttiğimiz not çizelgesine ek olarak üniversiteler harflerin yanına + veya harf koyarak daha detaylı bir derecelendirme yapabilmektedir. Örneğin bazı puan aralıklarına sınıfın not ortalamasına bağlı olarak C+ veya CB-CC gibi karşılıklar verilebilir.

 

A=90-100 = 4.00

B=80-89 = 3.00

C=70-79 = 2.00

D=60-69 = 1.00

F=0-59 = 0

 

Herhangi bir dersten F alan öğrenci o dersi tekrarlamak zorundadır. Ancak F aldığı ders eğer seçmeli bir ders ise tekrarlamak zorunda değildir.

 

Bir lisans öğrencisinin öğrenimini sürdürebilmesi için, genel akademik not ortalamasının minimum C, yani 4 üzerinden en az 2 olması gerekir. Genel akademik not ortalaması (Grade Point Average: G.P.A) şu şekilde hesaplanır: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun rakam değeri çarpılır. Bu işlem alınan bütün dersler için tekrarlanır. Çıkan sonuç toplanır. Elde edilen sonuç da alınan toplam kredi miktarına bölündüğünde genel akademik not ortalaması hesaplanmış olur.

 

Bazı derslerin değerlendirilmesinde “Curve”(çan eğrisi) yöntemi uygulanır. Buna göre o dersten en yüksek notu almış öğrenciye A verilir. Diğer öğrencilere de bu puana ve genel dağılıma uygun olarak verilir. Böylece öğrencilerin notlarının gereksiz yere düşmesi önlenmiş olur. “Curve” yapılması okulun yönetmeliklerine, daha çok hocaların takdirine kalmıştır.

Study in the USA

Ücretsiz

'Amerika'da Eğitim' e-Kitabı!

Okuduğunuzu beğendiniz mi? Amerika'da eğitim ile ilgili popüler konuları sizin için bu e-Kitapta topladık.

e-Kitabını al