Temel bilgiler
Amerika Birleşik Devletleri: Bölüm Rehberleri - Okunması gerekenler

Amerika Eğitim Sistemine Genel Bakış

share image

Amerika'da eğitim almaya karar verdiniz fakat Amerika’nın eğitim sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz. Aşağıda, sizi konuyla ilgili fikir sahibi yapacak bilgileri topladık.

 

Amerika'da eğitim sistemi Türkiye'deki eğitim sisteminden farklılıklar gösterir.  En büyük fark Amerika’daki eğitim sisteminin Türkiye’deki gibi merkezi bir sistem olmamasıdır. Her eyalet, kendi müfredat ve hedeflerini koyar. Öğretmenler ise kendi ders programlarını geliştirme sorumluluğuna sahiptir. Ezberden ziyade  katılımı teşvik eden bir öğretim metodu uygulanır. Öğrenciler ders esnasında, sorular sorar veya yapıcı eleştiriler sunarlar. Öğretmenler, sınıftaki pasif öğrencileri harekete geçirerek onları da tartışmalara katılmaya teşvik eder. Ders kitabı ve diğer haftalık okumaları da öğretmenler belirler. Ayrıca öğrencilerin her dönem, ödev hazırlamaları istenir. Dersler yüzlerce öğrencilik kalabalık sınıflarda yapılabildiği gibi birkaç kişilik küçük butik sınıflarda da yapılabilir. Öğrenci ve öğretmenler okulda istedikleri şekilde özgürce giyinirler.

 

Amerika’da temel eğitim (anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise) 12 yıl sürer. Amerika'da ilk ve orta öğretim ücretsizdir. Amerika'da lise öğrencileri için ulusal bir sınav veya kurs uygulaması olmamakla birlikte liseden mezun olacak öğrencilerden beklenen yeterlilik şartları mevcuttur. Liseyi bitiren öğrenciler, sertifika ya da diploma programları ile kısa sürede pratik eğitim alarak iş hayatına atılabildikleri gibi, isteklerine göre teknik enstitülere, meslek yüksek okullarına veya üniversiteye de devam edebilirler. 

 

Üniversite Eğitimi

 

Amerika'daki üniversite sistemi, genel eğitim sisteminde olduğu gibi, ezberci eğitimden çok öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirme, sorumluluk alma, araştırma, proje üretme ve öğrenciler arası rekabet yaratma ortamını sağlar.

 

Amerika’da üniversite eğitimini, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olarak üçe ayırabiliriz.

 

>>Amerika'da üniversite veya bölüm araştırın!

 

1. Ön Lisans

 

Ön lisans eğitimi, iki sene süren devlet destekli veya özel olan "Community College" ya da "Two-Year College" adı verilen okullarda verilir. "Community College" leri, Türk eğitim sistemindeki ‘Meslek Yüksek Okulu’ olarak tabir edebiliriz. Burada iki sene eğitim alan öğrenciler devam ettikleri bölüm ile ilgili ‘Ön lisans Diploması’ almaya hak kazanırlar. Eğitimlerine devam etmeyi seçen öğrenciler ise, aldıkları kredileri üniversiteye transfer edip, ön lisans diplomasının üzerine iki sene daha okuyarak ‘Lisans Diploması’ almaya hak kazanırlar.

 

>> Ön lisans ile igili bilgi almak için bu yazımızı okuyun!

 

2. Lisans

 

Amerika’da Lisans eğitimi dört yıl sürmektedir. Lisans öğrencileri, ‘genel eğitim’, ‘temel lisans eğitimi’ veya ‘çekirdek müfredat’ı içeren dersleri alarak eğitime başlarlar ve daha sonra ana dallarını seçerler. Öğrencilerin lisans diplomasını almak için 120 kredilik ders almaları gerekir.

 

Amerika’da 30 krediyi tamamlayan öğrenciye : Freshmen

60 krediyi tamamlayan öğrenciye : Sophomore

90 krediyi tamamlayan öğrenciye : Junior

90 üstü krediyi tamamlayan öğrenciye: Senior denir.

 

>> Amerika'da lisans eğitimi ile igili bilgi almak için bu yazımızı okuyun!

 

3. Yüksek Lisans

 

Amerika’da Yüksek Lisans eğitimi iki yıl sürmekle birlikte tezli ya da tezsiz olmak üzere iki seçenek bulunur. Yüksek lisans eğitiminin lisans eğitiminden farkı daha derin bir eğitim sunması, uzmanlığın ve eğitim yoğunluğunun artmasıdır. Lisans seviyesi ile karşılaştırıldığında yüksek lisans seviyesinde eğitim ve öğrenme daha kişiye yöneliktir.

 

>> Amerika'da yüksek lisans eğitimi ile igili bilgi almak için bu yazımızı okuyun!

Study in the USA

Ücretsiz

'Amerika'da Eğitim' e-Kitabı!

Okuduğunuzu beğendiniz mi? Amerika'da eğitim ile ilgili popüler konuları sizin için bu e-Kitapta topladık.

e-Kitabını al